Blog
De 'ontdekking' van de kracht van de doula

De 'ontdekking' van de kracht van de doula

02.02.2014

Sinds vrouwen bevallen, maken zij gebruik van doula’s. Hoe succesvol doula’s zijn, werd pas wetenschappelijk aangetoond in de jaren ’70. Dit was de 'ontdekking' van de kracht van de doula.

Dokter Marshall Klaus ontdekte de grote betekenis van doula’s als toevalsbevinding tijdens een onderzoek in Guatemala naar het effect van ‘rooming-in’ op borstvoeding. Het onderzoek vond plaats in een groot ziekenhuis, waar per dag tientallen vrouwen hun kind kregen. Het betrof voornamelijk arme vrouwen, die meestal alleen bevielen op een volle zaal met andere barenden. De vrouwen in de onderzoeksgroep legden hun kind binnen een uur na de bevalling aan en voedden op verzoek. Ze hadden hun baby continue bij zich. Een controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg: de baby werd direct na de geboorte verzorgd en de vrouw kreeg haar kind iedere vier uur twintig minuten bij zich om te voeden. De vrouwen in de onderzoeksgroep gingen langer door met de borstvoeding, hun kinderen kwamen sneller aan in gewicht en kregen minder infecties dan die in de controlegroep. Deze resultaten legden het fundament voor het ‘Baby Friendly Initiative’.

Wendy, éen van de medisch studenten met wie Klaus het onderzoek uitvoerde, sprak vloeiend Spaans en was innemend. Zij bleef bij de vrouwen tijdens de baring, sprak hen moed in, zei dat ze het goed deden. Deze vrouwen bevielen sneller dan de anderen, met minder complicaties, en er kwam spontaan melk uit de borsten. Door de uitzonderlijke behandeling van Wendy konden de vrouwen niet meer deelnemen in de studie. Na zijn aanvankelijke boosheid wegens interruptie van het onderzoek, realiseerde Klaus zich dat hier iets bijzonders aan de hand was. Wendy’s aanwezigheid had verschil gemaakt. Niet lang daarna verrichtte hij zijn eerste studie naar het effect van de aanwezigheid van een doula tijdens de bevalling, in het zelfde Guatemalteekse ziekenhuis. Verschillende studies en publicaties volgden.

Wetenschappelijk bewijs

Dat doula’s verschil maken werd al snel wetenschappelijk onderbouwd. Momenteel zijn er verschillende meta-analyses beschikbaar. Hierin komt naar voren dat één op één begeleiding resulteert in significant minder keizersneden, minder kunstverlossingen, minder gebruik van weeenopwekkers en pijnbestrijding en een kortere baringsduur. Het grootste effect blijkt bij vrouwen die hun eerste kind krijgen en vrouwen met een lage sociaaleconomische status. De aanwezigheid van een doula vermindert de angst en de bezorgdheid van de barende vrouw, waardoor haar adrenalinespiegel laag blijft, wat een vlottere bevalling in de hand kan werken. De 'ontdekking' van de kracht van de doula is en blijft een mooi gegeven voor de vrouw.

Bewerkt uit: ‘Doula’s maken verschil’ door K. Zeeman